S A M O R Z Ą D    S Z K O L N Y

Przewodniczący – Daniel Prus

ZastępcaJessika Miguła

kronikarz – Weronika Sznapka

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

DYSKOTEKI SZKOLNE

Tekst Ślubowania uczniów klas I

Ważniejsze dni i święta w roku

GÓRA GROSZA – październik 2006

 

GÓRA GROSZA – październik 2005      

 

DEBATA MŁODZIEŻY – Zawada 2005

 

Olimpiada Integracyjna – Zawada 2004

 

Program edukacyjny “Europa za jeden uśmiech”

 

Dzień Wiosny  = Dzień Wagarowicza

 

Powstaliśmy! dano nam   SZANSĘ” !!!!!!!!!!!!

 

I Powiatowy Przegląd Twórczości Szkolnej

 

“Jasełkowy zawrót głowy!”

 

 

Powrót na początek strony