INFORMACJE
dla  rodziców ( i nie tylko!)

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

Koncepcja Szkoły

*        Siedziba szkoły: 43 - 180 Orzesze, ul. Szkolna 44, tel. 32 22-15-271 / faks 32 72 31 215

*        Organ prowadzący: Gmina Orzesze

*        Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach. Delegatura w Rybniku

*        Liczba uczniów: 205 w 13 oddziałach

*        Liczba nauczycieli: 28 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

*        Dyrektor: mgr Ewa Golus

*        Społeczny zastępca dyrektora: mgr Ilona Czardybon,

*        Pedagog: mgr Ilona Czardybon       godziny pracy

*        Logopeda: mgr Joanna Buchcik-Dulęba       godziny pracy

*        Psycholog: mgr Halina Filek,           godziny pracy

*        Świetlica szkolna: mgr Mgdalena Maciejczyk,           godziny pracy

*        Biblioteka: mgr Anna Wiechaj        godziny pracy

*        Dokumenty szkolne: Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania        STATUT

*        Rozkład jazdy autobusów:        rozkład

*        Stołówka: cena obiadu wynosi 3,50 zł

*        Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

Serdecznie zapraszamy rodziców na wszelkiego rodzaju uroczystości

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

I półrocze od 03 września 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

 

II półrocze od 21 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019

Zimowa przerwa świąteczna:
23.12.-31.12.2018

Ferie zimowe:
11.02.-24.02.2019

Wiosenna przerwa świąteczna:
18.04.-23.04.2019

Zakończenie roku szkolnego:
21.06.2019r.

egzaminy gimnazjalne:
10.04.-12.04.2019r.

egzamin ósmoklasisty
15.04.-17.04.2019r.

02.11.2018r.

02.05.2019r.

 

Spotkania z rodzicami:

13.09.2018r.

Zebranie rodziców

25.10.2018r.

Wywiadówka i konsultacje

13.12.2018r.

Wywiadówka i konsultacje (zagrożenia)

14.03.2019r.

Informacja o egzaminie dla rodziców klas III G i 8 SP3 Wywiadówka i konsultacje

16.05.2019r.

Wywiadówka i konsultacje (zagrożenia)

 

 

Nauczyciele nie są do dyspozycji rodziców w czasie lekcji i podczas dyżurów na przerwach.

 

Konferencje klasyfikacyjne:

17.01.2019 r. – I półrocze

14.06.2019 r. – koniec roku szkolnego

 

Pedagog szkolny

Poniedziałek

8.25 – 9.20

10.15 – 12.00

14.00 – 15.00

Wtorek

7.35 – 8.20

10.10 – 12.00

13.00 – 13.30

Środa

8.20 – 14.45

 

 

Czwartek

11.00 – 14.00

14.45 – 16.00

 

Piątek

7.30 – 8.20

11.10 –15.00

 

powrót

Logopeda

Piątek

9.20-10.05

11.10-12.55

powrót

Psycholog

Poniedziałek

12.00 - 15.00

 

Świetlica szkolna

codziennie w godzinach:

6.30-16.30

powrót

Sprawy BHP w szkole

*        każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur

*        druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły

*        uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę

*        kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie, kiedy powinni przebywać w szkole

*        nauczyciele nie będą zwalniać uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę telefoniczną

*        szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie w tym czasie z w/w obiektów powinno się odbywać pod nadzorem osób dorosłych

 

Godziny lekcji i przerw

 

lekcje

przerwy

 

 

 

1.

7.35 – 8.20

8.20 – 8.25

2.

8.25 – 9.10

9.10 – 9.20

3.

9.20 – 10.05

10.05 – 10.15

4.

10.15 – 11.00

11.00 – 11.10

5.

11.10 – 11.55

11.55 – 12.10

6.

12.10 – 12.55

12.55 – 13.10

7.

13.10 – 13.55

13.55 – 14.00

8.

14.00 – 14.45

14.45 – 14.50

 

9.

14.50 – 15.35

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Powrót na początek strony