INFORMACJE
dla  rodziców ( i nie tylko!)

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Koncepcja Szkoły

*        Siedziba szkoły: 43 - 180 Orzesze, ul. Szkolna 44, tel. 32 22-15-271 / faks 32 72 31 215

*        Organ prowadzący: Gmina Orzesze

*        Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach. Delegatura w Rybniku

*        Liczba uczniów: 205 w 13 oddziałach

*        Liczba nauczycieli: 32 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

*        Dyrektor szkoły: mgr Ewa Golus

*        Wicedyrektor szkoły: mgr Ilona Czardybon

*        Pedagog: mgr Magdalena Maciejczyk       godziny pracy

*        Pedagog: mgr Ilona Czardybon       godziny pracy

*        Logopeda: mgr Joanna Buchcik-Dulęba       godziny pracy

*        Psycholog: mgr Edyta Kasprzak           godziny pracy

*        Świetlica szkolna: mgr Iwona Brząkalik-Szczepanek           godziny pracy

*        Biblioteka: mgr Anna Wiechaj        godziny pracy

*        Dokumenty szkolne: Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania        STATUT

*        Stołówka: cena obiadu wynosi 3,50 zł

*        Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

Serdecznie zapraszamy rodziców na wszelkiego rodzaju uroczystości

 

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

I półrocze od 02 września 2020 r. do 15 stycznia 2021r.

 

II półrocze od 16 stycznia 2021 r. do 25czerwca 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna:
23.12.-31.12.2020

Ferie zimowe:
1.01.-14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna:
1.04.-6.04.2021

Zakończenie roku szkolnego:
25.06.2021r.

egzamin ósmoklasisty
25.05.-27.05.2021r.

dni wolne od zajęć dydaktycznych
25.05.-27.05.2021r. 4.06.2021r.

 

Spotkania z rodzicami:

17.09.2020r.

Zebranie rodziców

05.11.2020r.

Konsultacje dla rodziców

10.12.2020r.

Wywiadówka i konsultacje

18.03.2021r.

Informacja o egzaminie dla rodziców klas 8
Wywiadówka i konsultacje

13.05.2021r.

Wywiadówka i konsultacje

 

 

Nauczyciele nie są do dyspozycji rodziców w czasie lekcji i podczas dyżurów na przerwach.

 

Konferencje klasyfikacyjne:

14.01.2021 r. – I półrocze

18.06.2021 r. – koniec roku szkolnego

 

Pedagog szkolny

 

M. Maciejczyk

I. Czardybon

Poniedziałek

8.50– 12.30

12.30 – 14.30

Wtorek

13.30 – 15.15

8.00 – 9.40

Środa

12.25 – 14.25

8.45 – 9.45

Czwartek

11.30 – 14.30

10.30 – 13.30

Piątek

8.00 – 10.35

 

powrót

Logopeda

Wtorek

7.30-9.00

Piątek

9.00-10.30

powrót

Psycholog

Wtorek

12.20 - 14.20

 

Świetlica szkolna

codziennie w godzinach:

6.30-16.30

powrót

Sprawy BHP w szkole

*        każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur

*        druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły

*        uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę

*        kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie, kiedy powinni przebywać w szkole

*        nauczyciele nie będą zwalniać uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę telefoniczną

*        szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie w tym czasie z w/w obiektów powinno się odbywać pod nadzorem osób dorosłych

 

Godziny lekcji i przerw

 

lekcje

długość przerwy

0.

7.10– 7.55

1.     

8.00 – 8.45

10

2.     

8.55 – 9.40

10

3.     

9.50 – 10.35

10

4.     

10.45 – 11.30

10

5.     

11.40 – 12.25

15

6.     

12.40 – 13.25

15

7.     

13.40 – 14.25

5

8.     

14.30 – 15.15

5

9.     

15.20 – 16.05

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Powrót na początek strony