INFORMACJE
dla  rodziców ( i nie tylko!)

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 

Koncepcja Szkoły

*        Siedziba szkoły: 43 - 180 Orzesze, ul. Szkolna 44, tel. 32 22-15-271 / faks 32 72 31 215

*        Organ prowadzący: Gmina Orzesze

*        Organ prowadzący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach. Delegatura w Rybniku

*        Liczba uczniów: 174 w 10 oddziałach

*        Liczba nauczycieli: 28 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

*        Dyrektor: mgr Ewa Golus

*        Społeczny zastępca dyrektora: mgr Ilona Czardybon,

*        Pedagog: mgr Ilona Czardybon       godziny pracy

*        Logopeda: mgr Joanna Buchcik-Dulęba       godziny pracy

*        Świetlica szkolna: mgr Mgdalena Maciejczyk,           godziny pracy

*        Biblioteka: mgr Anna Wiechaj        godziny pracy

*        Dokumenty szkolne: Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania        STATUT

*        Rozkład jazdy autobusów:        rozkład

*        Stołówka: cena obiadu wynosi 3,50 zł

*        Praca sekretariatu: codziennie w godzinach od 730 do 1530

Serdecznie zapraszamy rodziców na wszelkiego rodzaju uroczystości

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

I półrocze od 04 września 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

 

II półrocze od 22 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018

Zimowa przerwa świąteczna:
23.12-31.12.2017

Ferie zimowe:
29.01-9.02.2018

Wiosenna przerwa świąteczna:
29.03-03.04.2018

Zakończenie roku szkolnego:
22.06.2018r.

egzaminy gimnazjalne:
18.04.2018 r.

część humanistyczna

19.04.2018 r.

część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018 r.

język obcy nowożytny

Dni wolne od zajęć
dydaktycznych:

dla klas II gimnazjum

18,19,20.04.2018r.

dla wszystkich uczniów

30.04.2018r

02.05.2018r.

04.05.2018r.

1.06.2018r.

 

Spotkania z rodzicami:

14.09.2017r.

Zebranie rodziców

26.10.2017r.

Wywiadówka i konsultacje

14.12.2017r.

Wywiadówka i konsultacje (zagrożenia)

18.01.2018r.

Zebranie rodziców

15.03.2018r.

Wywiadówka

Zebranie dla rodziców klas III;  konsultacje

17.05.2018r.

Wywiadówka i konsultacje (zagrożenia)

 

 

Nauczyciele nie są do dyspozycji rodziców w czasie lekcji i podczas dyżurów na przerwach.

 

Konferencje klasyfikacyjne:

16.01.2018 r. – I półrocze

15.06.2018 r. – koniec roku szkolnego

 

Pedagog szkolny

Poniedziałek

9.00 - 11.30

Wtorek

10.00 - 12.30

Środa

8.30 - 11.00        13.00-16.00

Czwartek

7.30 - 13.00        15.00-16.30

Piątek

8.30 - 16.00

powrót

Logopeda

Poniedziałek

7.35 - 8.20

Wtorek

--------------

Środa

13.10 - 13.55

Czwartek

7.35 - 8.20

Piątek

---------------

powrót

Świetlica szkolna

codziennie w godzinach:

6.30-16.30

powrót

Sprawy BHP w szkole

*        każdy wypadek na terenie szkoły uczeń powinien zgłosić wychowawcy, nauczycielowi uczącemu lub pełniącemu dyżur

*        druki na odszkodowania z tytułu urazów oraz wypadków uczniów prosimy pobierać w sekretariacie szkoły

*        uczniowie są objęci ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę

*        kategorycznie zabrania się uczniom samowolnego opuszczania terenu budynku szkolnego w czasie, kiedy powinni przebywać w szkole

*        nauczyciele nie będą zwalniać uczniów z zajęć lekcyjnych na prośbę telefoniczną

*        szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy uczniów zaistniałe na terenie szkolnych boisk poza zajęciami edukacyjnymi. Korzystanie w tym czasie z w/w obiektów powinno się odbywać pod nadzorem osób dorosłych

 

Godziny lekcji i przerw

 

lekcje

przerwy

 

 

 

1.

7.35 – 8.20

8.20 – 8.25

2.

8.25 – 9.10

9.10 – 9.20

3.

9.20 – 10.05

10.05 – 10.15

4.

10.15 – 11.00

11.00 – 11.10

5.

11.10 – 11.55

11.55 – 12.10

6.

12.10 – 12.55

12.55 – 13.10

7.

13.10 – 13.55

13.55 – 14.00

8.

14.00 – 14.45

14.45 – 14.50

 

9.

14.50 – 15.35

 

Zapraszamy do współpracy!!!

 

Powrót na początek strony