Rada Pedagogiczna

Anna Wiechaj

biblioteka

Katarzyna Namyślok
Marzena Żak

biologia

Teresa Homańczyk

chemia,
informatyka

Joanna Golus

edukacja dla bezpieczeństwa
wychowanie fizyczne

Ewa Spika-Profaska

fizyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Żak

geografia
przyroda

Marta Gołka
Aneta Szawara

historia

Barbara Kucharewicz
Madgalena Mastej
Kaniewska Anna

język angielski

Monika Musioł-Skrzypiec
Lucyna Gruszczyk

język niemiecki

Urszula Bukowska
Barbara Kucharewicz
Anna Gazda
Joanna Wieczorek

język polski

Ewa Głosz
Ewa Golus
Małgorzata Czardybon

matematyka

Anna Kamyk

muzyka
zajęcia artystyczne

Schier Jolanta

muzyka

Ilona Czardybon

pedagog szkolny
technika

Magdalena Maciejczyk

plastyka
świetlica

Jolanta Chorowski

religia

Tomasz Bober
Piotr Brzoza
Joanna Golus

wychowanie fizyczne

Tomasz Macha
Ilona Czardybon

zajęcia rewalidacyjne

Filek Halina

psycholog

Joanna Buchcik-Dulęba

logopeda

Magdalena Mastej
Jolanta Schier
Anna Gazda
Aneta Szawara

edukacja wczesnoszkolna