Rada Pedagogiczna

Anna Wiechaj

biblioteka

Katarzyna Namyślok

biologia

Teresa Homańczyk

chemia,
informatyka
zajęcia techniczne

Justyna Kret

edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Spika-Profaska

fizyka
wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie

Marzena Żak

geografia

Marta Gołka
Jacek Gawliczek

historia

Anna Darłowska
Barbara Kucharewicz
Madgalena Mastej

język angielski

Katarzyna Banasiak
Monika
Musioł-Skrzypiec

język niemiecki

Urszula Bukowska
Barbara Kucharewicz
Żaneta Bonczek

język polski

Ewa Głosz
Ewa
Golus
Anna Honisz

matematyka

Anna Kamyk

muzyka
zajęcia artystyczne

Ilona Czardybon

pedagog szkolny
zajęcia techniczne

Marcelina Stycz

plastyka
zajęcia techniczne

Jolanta Chorowski

religia

Magdalena Maciejczyk Katarzyna Ochojska

świetlica

Tomasz Bober
Piotr Brzoza
Łukasz Kalfas
Joanna Golus

wychowanie fizyczne

Magdalena Maciejczyk
Tomasz Macha
Ilona Czardybon
Katarzyna Ochojska

zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Musioł

zajęcia techniczne