STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  3

im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie

STATUT tekst jednolity

 

STATUT  PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 

im. Stanisława Ligonia w Orzeszu-Zawadzie

 

 1. Postanowienia ogólne więcej
 2. Nazwa szkoły, cele i zadania szkoły, dokumentacja szkolna – więcej
 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

*         ROZDZIAŁ I - INFORMACJE OGÓLNE więcej

*         ROZDZIAŁ II - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH więcej

*         ROZDZIAŁ III - OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA więcej

*         ROZDZIAŁ IV – UWAGI KOŃCOWE więcej

 1. Organy szkoły – więcej
 2. Organizacja zajęć szkolnychwięcej
 3. Oddziały szkolne, praktyki: uczniowskie, studenckiewięcej
 4. Baza szkoływięcej
 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoływięcej
 6. Uczniowie szkoływięcej
 7. Postanowienia końcowewięcej
 8. Uchwała 2015r.więcej
 9. Uchwała 2016r.więcej
 10. Uchwała z 8 IX 2016r.więcej