Klasa  III a        

Klasa  III b

Klasa  III c

wych. Anna Darłowska

wych. Teresa Homańczyk

wych. Anna Gazda

 

             

 

1.   Baranowski Dawid

1.       Bańczyk Justyna

1.   Baut Patrycja

2.   Buchta Monika

2.       Cebula Krzysztof

2.   Biela Rafał

3.   Czaja Adrian

3.       Chierawalle Kamil

3.   Buchalik Dawid

4.   Głodek Łukasz

4.       Czaicka Klaudia

4.   Buczyński Przemysław

5.   Gołąb Daria

5.       Ćmiel Weronika

5.   Kania Katarzyna

6.   Grzybek Anna

6.       Dworatzek Adam

6.   Konopka Magdalena

7.   Klimek Dajana

7.       Kluczniok Agnieszka

7.  Kopecka Klaudia

8.   Lala Krzysztof

8.       Kopras Karolina

8.  Matula Patryk

9.   Matyja Izabela

9.       Maresz Katarzyna

9.  Milewski Łukasz

10. Niedziela Joanna

10.   Pasieka Klaudia

10. Mizera Ewelina

11. Niedziela Monika

11.   Polnik Piotr

11. Nierząd Barbara

12. Nowak Monika

12.   Potysz Joanna

12. Paryła Patryk

13. Pensińska Monika

13.   Ptak Wojciech

13. Przybyła Artur

14. Pindur Sara

14.   Rojek Aleksandra

14. Smolnik Patrycja

15. Redosz Oskar

15.   Spendel Jan

15. Smyla Magdalena

16. Slupik Vanessa

16.   Szmajduch Dawid

16. Surmacz Łukasz

17. Spilok Damian

17.   Świaczny Rafał

17. Szewczyk Klaudia

18. Szafraniec Mateusz

18.   Wróbel Grzegorz

18. Toman Kamil

19. Szczotok Krzysztof

 

19. Tryanowska Ewelina

20. Wendlocha Aneta

 

20. Uznański Damian