Klasa  III a       

Klasa  III b       

Klasa  III c

wych. mgr Urszula Bukowska

wych. mgr Barbara Różańska

wych. mgr Ilona Czardybon

 

 

 

1.       Błażyca Sonia

1.      Bańczyk Agnieszka

1.   Brudys Damian

2.       Błażyca Urszula

2.      Bendkowski Dawid

2.   Blacha Katarzyna

3.       Faculak Marcin

3.      Buryło Agnieszka

3.   Czaicki Tomasz

4.       Gałeczka Edyta

4.      Buryło Rafał

4.   Duda Sonia

5.       Giel Jonasz

5.      Drewniok Tomasz

5.   Gizdoń Sonia

6.       Głodek Dominika

6.      Duraj Marcin

6.   Hensel Rafał

7.       Gruchot Przemysław

7.      Gwardiak Artur

7.   Honisz Wiktor

8.       Grzesiczek Dominik

8.      Kancelista Mateusz

8.   Koperwas Jadwiga

9.       Helbig Lucyna

9.      Kania Sabina

9.   Langer Wioleta

10.   Janecki Marcin

10.  Kret Klaudia

10. Lanuszny Monika

11.   Kamińska Monika

11.  Kubica Dagmara

11. Lindner Agnieszka

12.   Kampa Robert

12.  Leśnik Daria

12. Lindner Dorota

13.   Kubica Katarzyna

13.  Łyp Karol

13. Lipina Olga

14.   Michalska Natalia

14.  Łyp Karolina

14. Majicki Dawid

15.   Paszek Dawid

15.  Majcher Robert

15. Mizera Agnieszka

16.   Pietraszczak Patrycja

16.  Michalski Kamil

16. Nalepa Michał

17.   Poloczek Beata

17.  Mrowiec Mateusz

17. Palka Łukasz

18.   Profaska Adam

18.  Niedziela Marcin

18. Pawlica Agnieszka

19.   Rojek Tomasz

19.  Nieszporek Sylwia

19. Pisarek Elżbieta

20.   Spyra Mateusz

20.  Nowak Marcin

20. Poloczek Grzegorz

21.   Suchy Agnieszka

21.  Polnik Ewelina

21. Pucher Małgorzata

22.   Tkocz Robert

22.  Smakowska Magdalena

22. Pytel Magdalena

23.   Twardzik Sławomir

23.  Sobolewska Justyna

23. Rauszer Mariola

24.   Ulbrych Sabina

24.  Sosna Adrian

24. Sakwerda Dawid

25.   Wiencek Tomasz

25.  Spendel Bartłomiej

25. Siwek Ewelina

26.   Wrembska Sabina

26.  Stachańczyk Danuta

26. Szafraniec Michał

 

27.  Szczyrba Karol

27. Szewczyk Marcin

 

28.  Wolnik Krzysztof

28. Zymela Monika

 

29.  Wolnik Mateusz